תנאי השימוש באתר האינטרנט Supercast

שלום וברוכים הבאים לאתר האינטרנט Supercast.co.il.

באתר תוכל למצוא מידע אודות הסדנה והשירותים אותם אנו מציעים (להלן: "האתר"). השימוש באתר יעשה בכפוף לתנאים שיפורטו להלן. הנך מתבקש אפוא לקרוא אותם בקפידה.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

 1. אודות השירות
  1. שיטת סופרקאסט לבניית פודקאסט מנצח, סדנה אונליין ושירותי התקנות ציוד אולפן להקלטות פודקאסט (להלן: "השירות"). 
  2. האתר הנו בבעלות "פז מושקוביץ גן-זך"  ע.מ 024929085 (להלן: "החברה" או "אני" או "אנחנו"), אשר כתובתו הנה: הגולן 18 תל אביב-יפו.
 2. אופן השימוש שלך באתר
  1. השימוש באתר מיועד לכל גיל. עם זאת, ביצוע פעולות באמצעות האתר (דוגמת: רישום לאתר, רכישת שירותים, ביצוע תשלומים וכיו"ב), מותנה בהיותך בגיר (מעל גיל 18) וכן בהיותך כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במקרה בו תידרש למסור פרטים – על הפרטים שהנך מוסר להיות מדויקים. מסירת פרטים כוזבים מהווה הטעיה ואף הפרה של הוראות הדין. 
  2. אנו נהיה רשאים לחסום או להגביל את הגישה שלך לשירותים המסופקים באתר או חלקם במקרה של חשש לעבירה על הדין או בשל הפרת תנאי שימוש אלה או בשל הפרעה לפעילותו התקינה של האתר.
  3. השימוש שלך באתר כפוף גם למדיניות הפרטיות שלנו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו. 
 3. תנאי השירות וההצעות המתפרסמות באתר
  1. האתר כולל מידע אודות מגוון התהליכים, השירותים והמוצרים הדיגיטליים אותם אנו מציעים, לרבות מידע אשר עשוי להתפרסם מעת לעת אודות מחירי השירותים והמוצרים ואפשרות לרכישתם (להלן: "ההצעות"). 
  2. ההצעות באתר עשויות להיות לזמן מוגבל, ואנו נהיה רשאים להפסיקן או לשנותן בכל עת, ללא הודעה מראש. מבלי לגרוע מן האמור, אנו נהיה רשאים לבטל רכישה שבוצעה, אם יתברר לנו כי נפלה טעות סופר או טעות חריגה אחרת בהצגת פרטי השירות, לרבות המחיר או פרטים אחרים.
  3. המחירים, המבצעים, התנאים, וכל מידע המופיע באתר ובדפי השירותים המוצגים באתר, תקפים לאותו מועד בלבד, ועשויים להשתנות מעת לעת. 
  4. אנו מאפשרים את רכישת השירותים והמוצרים המוצגים באתר (המוצעים לנוחיותך גם ברכישה טלפונית) במגוון אמצעי תשלום, ובכלל כך:  PayPal, Bit, Paybox העברה בנקאית ובכרטיס אשראי. ברכישה באמצעות כרטיס אשראי, ניתן לפרוס את התשלום ל-עד 12 תשלומים שווים, בהתאם לסכום הרכישה הכולל. לסכום הרכישה תתווסף עמלת הסליקה. נוכל לשנות את תנאי התשלום אותם אנו מאפשרים בכל עת.  
  5. השלמת הליך מכירה מותנה באישור חברת כרטיסי האשראי או חברת תשלומים אחרת בה בחרת לביצוע העסקה, או קבלת התשלום בפועל אצלנו באמצעות העברה בנקאית. למען הסר ספק, אין בחיוב הלקוח משום קיבול הצעתו. במקרה בו לא אושרה או הושלמה העסקה על ידי חברת התשלומים, נודיע לך על כך וההזמנה תחשב כמבוטלת.
  6. האחריות לנכונות הפרטים אותם הנך מוסר בעת הרכישה חלה עליך בלבד. אנו רשאים על פי שיקול דעתנו, לבטל עסקה מכל סיבה שהיא, ובכלל זאת כאשר קיים חשש שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או בשל מילוי פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים. 
  7. כל המחירים המוצגים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע״מ. 
  8. מפעם לפעם אנו עשויים לפרסם באתר מבצעים לקידום מכירות. אנו איננו מתחייבים כי ההצעות שיופיעו הן הזולות ביותר או המתאימות ביותר לצרכיך, ועל כן מומלץ כי תבדוק את התאמתן של ההצעות אליך ואף תערוך השוואת מחירים בטרם תבחר לרכוש שירות בהסתמך על המידע המופיע באתר. 
 4. שינוי וביטול עסקה
  1. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, הנך רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק לרכישת שירותים מאיתנו (ובכלל כך עסקה לרכישת השתתפות בסדנה או רכישת והתקנת ציוד אולפן להקלטה), מכל סיבה שהיא, בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה או מיום קבלת הפרטים הנדרשים על פי דין בנוגע לעסקה, לפי המאוחר מבניהם, ובתנאי שהביטול ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד בו אמור השירות להינתן.

בעסקה לרכישת מוצרים דיגיטליים, הנך רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה או מיום קבלת הפרטים הנדרשים על פי דין בנוגע לעסקה, לפי המאוחר מבניהם, ובתנאי שטרם ביצעת התחברות לשירות באמצעות שם המשתמש והסיסמה שסופקו לך לצורך כך. 

 1. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אם רכשת מאיתנו השתתפות בסדנה ליצירת פודקאסט, ולאחר המפגש הראשון תהיה מעוניין בביטול העסקה, ייגבה ממך תשלום בגין המפגש הראשון בלבד בסך 800 ₪, ויתרת הסכום ששילמת תוחזר לך בתוך 5 ימי עסקים.
 2. במקרה בו הנך מעוניין בביטול עסקה שביצעת, תוכל לפנות אלינו בצירוף בקשתך לביטול העסקה ובציון שמך המלא ומספר ההזמנה שביצעת, באחת הדרכים הבאות: בטלפון/וואטסאפ: 073-78-02870; בדואר רשום לכתובת החברה; בדוא"ל: [email protected]
  .
 3. לידיעתך, ככל שהנך צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, הנך רשאי על פי החוק לבטל עסקת מכר מרחוק בתוך 4 חודשים ממועד עשיית העסקה או קבלת המוצר, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בינך ובינינו.
 4. במקרה בו בוטלה העסקה, נבטל את חיובך בגין העסקה. אנו נהיה רשאים לגבות ממך דמי ביטול בגובה 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם, או סכום אחר שייקבע בחוק. דמי הביטול לא ייגבו ממך במקרה בו ביקשת לבטל את העסקה בגלל פגם במוצר או השירות או בגלל אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים שמסרנו לך לגביו. 

 1. האחריות שלנו
  1. השירות באתר מסופק כפי שהוא (AS IS). אנו נשמח לקבל הצעות ורעיונות לשיפור המידע והתכנים באתר, ואולם לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפינו או מי מטעמנו הנוגעת למידע, מבנה האתר, התכנים המוצגים בו, יכולותיו ומגבלותיו. 
  2. אנו לא נישא בחבות בכל מקרה שהוא להפסד או לנזק כלשהו, לרבות, אך לא רק, הפסד או נזק עקיף או תוצאתי, הנובעים משימוש במוצרים או בשירותים, מאובדן הנאה, הפסד רווחים או הכנסות, אי שביעות רצון מיעילות הטיפול ותוצאותיו וכיו"ב, בקשר לשימוש בשירותים, באתר ובמוצרים הנמכרים באמצעותו.
  3. ברכישה באתר, הנך מסכים כי גם ייקבע כי החברה אחראית לנזק מכל סוג שהוא אשר נגרם לך במהלך או כתוצאה מהשימוש במוצרים או בשירותים, גובה הפיצוי לא יעלה על הסכום ששילמת לנו עבור המוצר או השירות, וזאת ללא תלות בגובה הנזק. 
  4. על אף שאנו עושים את מירב המאמצים לעשות זאת, איננו מתחייבים כי השירות באתר יינתן באופן רציף, ללא טעויות, הפרעות או הפסקות ולא תהיה לך כל טענה או דרישה לכל אי נוחות או נזק אשר עלול להיגרם מכך. 
  5. אנו רשאים לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, המוצרים והשירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו וזאת מבלי שיהיה צורך להודיע על כך מראש. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפינו בגין ביצוע שינויים מעין אלו או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 2. קניין רוחני
  1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, סימני המסחר, הסודות המסחריים וארגון וסידור המידע שבו, הינם רכושה של החברה ובעליה בלבד, או של צדדים שלישיים שקיבלנו מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, תכנים וקבצים הכלולים בו, קטעי וידאו המוטמעים בו, מאמרים, מידע בדבר שיטות טיפול, וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו של האתר או תוכנו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשדר, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים, במידע, בתוכן, בעיצובים או בשירותים הכלולים ו/או מוצעים באתר בלא קבלת רשות מפורשת מאיתנו מראש ובכתב. 
 3. ההתחייבויות שלך בשימוש באתר
  1. השימוש באתר ורכישת מוצרים באמצעותו מהווה הצהרה ואישור לפיו הנך כשיר לבצע פעולות משפטיות ורכישות, ורשאי להתקשר עמנו לצורך הזמנת המוצרים המסופקים על ידנו. 
  2. בעת שימוש באתר וביצוע רכישות, הנך מתבקש להימנע מן הפעולות הבאות:
   1. העתקה ושימוש בלתי מורשה בתכנים המצויים באתר.
   2. התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמשים בשירותי האתר. 
   3. שימוש ברובוט, "תולעת" (worm), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, אחזור ואיתור מידע, לרבות באמצעות כלי אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר. בכלל כך אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות "פריצה" (Hacking), "כריית סיסמאות" (Password Mining) או בכל אמצעי אחר. 
   4. איסוף, שימוש, הורדה או העתקת רשימות של משתמשים או של מידע כלשהו לגבי משתמשים, או שימוש או מתן מידע כזה (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ישות כלשהם. 
   5. שינוי או העתקת כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר. 
   6. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר. בכלל כך פרסום של קבצים המכילים תמונות, צילומים או חומר אחר המוגן באמצעות חוקי קניין רוחני, פרטיות ופרסום. 
   7. הפרעה בכל דרך למתן השירותים, לרבות הגבלה או מניעה של משתמש אחר משימוש באתר, למשל באמצעות שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או קוד זדוני, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש באתר. 
   8. קישור והצעת קישורים לאתר, לרבות באמצעות קישורים עמוקים (Deep Links), למעט באמצעות קישורים לכתובת דף הבית. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לקשר לתכנים במנותק מדפי האינטרנט בהם הם מופיעים (לדוגמא: אין לקשר במישרין לתמונה באתר).
 4. דרכי יצירת קשר 
  1. בכל שאלה הצעה או בעיה הנוגעת לטיפול בהזמנתך ולשימוש באתר, הנך מוזמן לפנות אלינו באמצעות טלפון/וואטסאפ: 073-78-02870; בדואר רשום לכתובת החברה; בדוא"ל: [email protected]
  2. l. אנו זמינים עבורך בימים א'-ה' בין השעות 9:00-17:00.
 5. שינוי תנאים 
  1. אנו נהיה רשאים, בכל עת, לשנות את הוראות תנאי שימוש אלה ללא מתן כל הודעה מוקדמת על כך באתר. שינוי כאמור יכנס לתוקפו באופן מידי. לפיכך, מומלץ לעיין בתנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת להתעדכן בשינויים שחלו בהוראותיו.
  2. אנו רשאים בכל עת להחליט על סגירת האתר, ועל שינוי, צמצום או הרחבת השירותים והמוצרים הכלולים בו. 
 6. דין ושיפוט
  1. הדין החל על השימוש באתר ותנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. 

מדיניות הפרטיות

אנו מקפידים לשמור על פרטיותך. על כן בחרנו להסביר לך איזה מידע נאסף או נשמר על ידינו בעת השימוש באתר ומה מטרתו, וכן להציג בפניך מספר דגשים וכלים אשר יסייעו לך לשמור על פרטיותך. 

מדיניות זו מתייחסת ל"מידע אישי", אשר הנו מידע על ענייניו הפרטיים של אדם מזוהה או שניתן לזיהוי באופן סביר, שהחוק מגן עליהם. מדיניות זו אינה חלה על נתונים שאינם נוגעים לענייניו הפרטיים של אדם מזוהה, ואינה חלה על תאגידים.

 1. המידע אותו אנו אוספים
  1. במסגרת השימוש באתר, אנו אוספים, מחזיקים ומעבדים פרטי מידע שונים לגבי לקוחותינו. דוגמאות לגבי סוגי המידע אותם אנו אוספים או עשויים לאסוף:
   1. פרטים אישיים, פרטי התקשרות ונתונים אישיים – נתונים הכוללים לדוגמא: שם, מס' זהות, מיקום, סיסמאות, כתובת מגורים/עבודה, כתובת דואר ודואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מגדר, גיל, שפה, כתובת IP, ציוד קצה וסוג מערכת ההפעלה. כמו כן יתכן כי נאסוף מידע אודותיך כאשר תפנה בכתב או טלפונית אלינו (לרבות הקלטות טלפוניות ומידע המופק מהן).
   2. מידע פיננסי וכלכלי – לרבות פירוט חיובים, פרטי תשלום, פרטי Paybox, Bit או PayPal, מספר ותוקף כרטיס אשראי, מידע בקשר לתשלום/אי תשלום חשבונות, וכיו"ב.
   3. מידע פומבי ומידע שניתן לשימוש על פי דין, כגון: מידע ממאגרי מידע של המדינה, ממאגרי מידע של חברות שירותי נתוני אשראי, ומידע שפורסם באופן פומבי כגון באמצעי מדיה שונים, באינטרנט או ברשתות חברתיות וכיו"ב.
   4. מידע על העדפות – שפת דיבור, בחירה לגבי דיוור ושימוש במידע, תחומי עיסוק וכיו"ב.
   5. מידע בנוגע להתעניינות בשירותים – מידע זה עשוי לכלול בין היתר, פרטים בנוגע לרכישה ולהתעניינות במוצרים ובשירותים השונים שמספקת החברה, לרבות פרטי מוצרים ושירותים, פרטי חיוב ומועד הרכישה. 
 2. איסוף המידע
  1. אנו אוספים מידע ישירות מהלקוח, מהרשת, מהשימושים, מציוד הקצה, ומצדדים שלישיים. כך למשל:
   1. מידע שהנך מספק – אנו נאסוף את המידע שאתה מוסר על עצמך, בין השאר במסגרת התעניינות להתקשרות עמנו (דוגמת מילוי טופס פנייה אלינו), בפניות בכתב או טלפוניות אלינו, במסגרת הצטרפות לרשימת דיוור, ובכל אמצעי אחר בו תבחר לספק לנו מידע.
   2. מידע שנאסף אוטומטית – כאשר אתה משתמש באתר האינטרנט של החברה, נאסף מידע אודותיך באופן אוטומטי על ידי מערכות החברה וצדדים שלישים המעורבים בהפעלת האתר. כמו כן, שיחות טלפוניות אלינו עשויות להיות מוקלטות.
   3. מידע שמתקבל מצדדים שלישיים – אנו עשויים לקבל מידע אודותיך מצדדים שלישיים כמו למשל: חברות דירוג אשראי, רשויות המדינה, קבלני משנה, כל מקור חוקי המתיר מסירת מידע, מאגרי מידע חוקיים, מידע פומבי וכל מידע אחר שהסכמת להעבירו לחברה. בכפוף להגדרות הפרטיות שלך, אנו עשויים לקבל מידע שהעלית או שהועלה לגביך לאינטרנט ו/או לרשתות החברתיות, וכן לקבל מידע ממפעילי רשתות חברתיות בהן יש לך חשבון. אנו עשויים לעבד את המידע השמור במאגרי המידע שלנו. 
   4. אנו נשמור את המידע למשך הזמן הדרוש על מנת לממש את מטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות פרטיות זו או למשך פרק זמן שנדרש על פי דין, לפי המאוחר. 
 3. השימוש במידע
  1. המידע אותו אנו אוספים משמש למגוון צרכים. בין היתר:
   1. כדי לספק לך ולאחרים שירותים, להתאים אותם לצרכי הלקוחות ולמאפייניהם (למשל בהתאם לדפוסי השימוש באתר או במוצרים שלנו); 
   2. לצורך עריכת והפקת חשבוניות וגביית כספים בגין מוצרים או שירותים שסופקו לך על ידנו; 
   3. לצורך תקשורת עם הלקוחות לצרכים שונים, ובכללם לצרכי שיווק ופרסום של מוצרים ושירותים קיימים וחדשים ויידוע הלקוחות בנושאים שונים, לרבות מידע שאנו חייבים למסור על פי דין; 
   4. לצורך ביצוע פעולות ניהול, בקרה ושיפור מערכות החברה, פיקוח ובקרה על היקף השימוש בשירותים השונים, שיפור השירותים, לשם מניעת הונאות ושימוש לרעה, קיום נהלים ומדיניות (כגון אבטחת מידע, והגנה על הפרטיות), ומטרות משפטיות (כגון ציות לדרישות חוקיות ומסירת מידע לפי צווים שיפוטיים ושלטוניים).
 4. העברת מידע לקבלני משנה, רשויות וצדדים נוספים
  1. אנו עשויים להעביר את המידע אודותיך או חלק ממנו, לצדדים שלישיים (בארץ ובחו"ל), וזאת לשם מימוש מטרות המותרות לנו על פי דין. מידע יועבר לגורמים דוגמת אלו:
   1. קבלני משנה וספקים, שהמידע נדרש להם לצורך אספקת המוצרים או השירותים שרכשת מאיתנו או שהסכמת לקבל מאיתנו (דוגמת לצורך הפקת חשבוניות, עיבוד מידע ופעולות שיווק, אחסון האתר בשרת, שירות לקוחות, סטטיסטיקה ומחקרים וכדומה).
   2. לאדם או גוף אחר אותו הסמכת לקבל מידע אודותיך.
   3. בכפוף להוראות הדין, החברה תהא רשאית להעביר את כל המידע שברשותה אודותיך לצד שלישי, וזאת במסגרת העברת או הסבת עסקיה (כולם או חלקם) לאותו צד שלישי או במסגרת ארגון מחדש, העברת פעילות במלואה או בחלקה, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיה של החברה (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות שכאלו) ולצורך המשך אספקת השירותים, שירות לקוחות, מכר, גביה וכיוצ"ב על ידי הצד השלישי. במקרה כזה, אותו צד שלישי אשר יקבל את המידע יהיה כפוף למגבלות על השימוש במידע כפי שחלות על החברה וכמפורט במדיניות פרטיות זו.
   4. החברה תעביר מידע אודותיך לרשויות המדינה, או לכל אדם או גוף אחר כאשר העברת המידע מבוצעת על פי חובה או סמכות שבדין או בהתאם להוראת רשות מוסמכת, או מכוח צווים והחלטות שיפוטיות מתאימות ובמסגרת העברת מידע לחברות נתוני אשראי.
   5. החברה תעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים לצורך הגנה על אינטרסים לגיטימיים שלה (לדוגמא במסגרת הליכים משפטיים או הליכים לבירור מחלוקות שהחברה היא צד להם).
 5. פרסומות ודיוור
  1. אנו נהיה רשאים לפנות אליך במגוון פניות ובמגוון אמצעי תקשורת, וזאת על בסיס הפרטים המזהים שמסרת לנו. הפניות מטעמנו עשויות להיות הצעות ומסרים פרסומיים שונים מטעמנו, לרבות בדיוור ישיר (דיוור מותאם אישית בהתאם למאפייניך האישיים). כמו כן נהיה רשאים לפנות אליך בהודעות שירותיות שונות וכן הודעות שאנו מחויבים לשלוח על פי דין.
  2. פניות כאמור יכול שיעשו בכל אמצעי תקשורת שהחברה תמצא לנכון, לרבות באמצעות הדואר, דואר אלקטרוני, טלפון נייח, טלפון נייד, מסרונים, וואטסאפ, הודעות מולטימדיה, הודעות אלקטרוניות, רשתות חברתיות, ואמצעי תקשורת נוספים.
  3. הנך רשאי לפנות אלינו בכל עת ולבקש כי לא נשלח אליך דברי פרסומת. לצורך כך ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו (באמצעות פרטי יצירת הקשר המופיעים מטה), או לפעול בהתאם לאפשרות ההסרה המופיעה בדיוור הפרסומי (דוגמת לחיצה על קישור ההסרה במסר האלקטרוני).
 6. שימוש בעוגיות (cookies) וטכנולוגיות איסוף מידע אוטומטי
  1. כדי לתת לך שירות מהיר ויעיל יותר, לזהותך בכניסה חוזרת לאתר האינטרנט, ולחסוך ממך, בין היתר, מילוי מחדש של פרטים אישיים שונים אותם מילאת בעבר, אנו עושים שימוש בטכנולוגיה שנקראת עוגיות ("Cookies") שהן סימון פנימי ייחודי הנרשם בדפדפן של משתמש הקצה ובטכנולוגיות אחרות (להלן: "טכנולוגיות איסוף אוטומטי"). טכנולוגיות האיסוף האוטומטי אינן תוכנת מחשב ואין להן יכולת לקרוא מידע אחר או לבצע פעולות כלשהן במחשב או בטלפון הנייד שלך. חלק מטכנולוגיות האיסוף האוטומטי יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי המכשיר או המחשב.
  2. טכנולוגיות האיסוף האוטומטי מאפשרות לנו לנטר את הפעילות שתבצע באתר האינטרנט ולשפר את חווית הגלישה והשירות ואת אבטחת המידע. בנוסף טכנולוגיות האיסוף האוטומטי משמשות אותנו בכדי לשפר פעולות שיווקיות באתר האינטרנט. למשל, טכנולוגיות האיסוף האוטומטי מאפשרות לנו לאסוף ולאפיין נתונים שונים אודות הלקוחות ואודות אופן השימוש בשירותים המקוונים, פעולות שבוצעו בהם, העדפות שימוש, הפרסומות אליהן נחשפו, התאמת שירותים ומוצרים להעדפות או צרכים אישיים של המשתמש, והתאמה ומיקוד של פרסומות ושל תכנים שיווקיים בהתאם למידע ולנתונים הנאספים ומעובדים.
  3. לצורך כך, טכנולוגיות האיסוף האוטומטי אוספות ומעבירות מידע, לרבות על פעולותיך באתר, וכן מידע אודות המחשב (או הטלפון החכם) ממנו נעשית הגלישה. מידע זה כולל בין היתר, גרסת מערכת הפעלה, סוג דפדפן, כתובת IP, זמן שהות באתר או בדף כלשהו, מיקום, ועוד.
  4. החברה עשויה להתיר לחברות ולצדדים שלישיים לעשות שימוש באתר לצורך פרסום שירותיהן (להלן: "החברות המפרסמות"). פרסום התוכן על ידי החברות המפרסמות יכול שיעשה תוך שימוש טכנולוגיות איסוף אוטומטי. השימוש של החברות המפרסמות בטכנולוגיות איסוף אוטומטי כפוף למדיניות הפרטיות שלהן בלבד, ולא של החברה.
  5. ייתכן והחברה תבחר לפרסם מידע אודותיה באפליקציות ובאתרים שונים בהם תבקר, ולעשות שימוש בטכנולוגיות איסוף אוטומטי לצורך פרסום מותאם. במהלך השימוש באתרים אלו ייתכן וייאסף מידע, והחברה עשויה לעשות בו שימוש לצורך התאמת התוכן הפרסומי שיוצג בפניך. החברה אינה אחראית לתפעול האתרים האחרים בהם תגלוש או לתוכן המוצע בהם. מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין, ויש לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מאתרים אלו.
  6. אם אינך מעוניין לאפשר לנו לאסוף מידע אודותיך באמצעות שימוש בטכנולוגיות האיסוף האוטומטי, עומדת בפניך אפשרות להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות הדפדפן ו/או מכשיר הקצה בו אתה משתמש. בנוסף תוכל למחוק את טכנולוגיות האיסוף האוטומטי במחשבך בכל רגע. עם זאת, ייתכן גם שנטרול טכנולוגיות האיסוף האוטומטי יגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר ו/או באתרי אינטרנט אחרים. שינוי הגדרות הדפדפן או המחשב כאמור הינו באחריותך בלבד.
 7. נושאים נוספים הנוגעים לפרטיותך
  1. המידע שנשמר על ידינו מאובטח באמצעות כלים מתאימים אשר נועדו על מנת לשמור על פרטיותך ולמנוע חדירה בלתי מורשית אל המידע (דוגמת Firewall, SSL ואמצעי הגנה והצפנה נוספים). יחד עם זאת, איננו יכולים להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבינו, אשר עשויים להביא לחשיפת מידע, שיבושים או הפרעות לשירות. אנו מתחייבים לעשות את מירב המאמצים להגן על האתר ומאגר המידע הממוחשב, אך מוסכם כי במקרה של חדירה, שיבוש, הפרה או חשיפת מידע, לא תהא לך כל טענה או תלונה כלפינו. 
  2. אתה רשאי לעיין במידע (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות) שאנו מחזיקים אודותיך. אם המידע שאנו מחזיקים אודותיך אינו נכון, מדויק או שלם, הנך רשאי לבקש כי נתקנו ואף לבקש כי נמחק אותו (למעט מידע אותו אנו מחויבים לשמור בהתאם לדין).